Haapsalu linnurallil vaadeldi üle 150 liigi

Täna toimus esimene Haapsalu linnuralli „Bird race Haapsalu”. Kokku osales linnurallil 7 võistkonda kahes erinevast raskusastmes. Võistluse piirkonnaks oli Haapsalu oma uute piiridega (s.t. ralli piirkond hõlmas ka endist Ridala valda).


Kergemas raskusastmes tuli leida võimalikult kiiresti 60 linnuliiki, raskemas kategoorias osalenud võistlejad pidid leidma 120 liiki. Ralli algas juba kell 5 varahommikul.

Kergemas raskusastmes sai ülesandega kõige kiiremini hakkama võistkond HFK (Haapsalu Fotoklubi) koosseisus Ave Huugen, Kauro Kuik, Peter Lind, Alari Pajula ja Janne Põlluaas. Neil kulus 60 liigi registreerimiseks kõigest 2 tundi ja 22 minutit. Täpselt kella 8-ks ehk veidi enam kui pool tundi hiljem oli eesmärgini jõudnud ka teise koha saanud võistkond Sinemaa koosseisus Marge Kaljuvee, Marko Paloveer, Kaia Treier ja Criss Uudam. 

Raskemas raskusastmes saavutas esikoha võistkond Kukeke koosseisus Sten Lassmann, Tiiu Tali, Raul Vilk ja Kaarel Võhandu. Võistkonnal kulus 120 linnuliigi leidmiseks veidi vähem kui 5,5 tundi.

Kokku nähti ja kuuldi kõigi võistkondade peale koguni 151 linnuliiki, mis on tuulisevõitu ilma ja ralli piirkonna väiksust arvestade märkimisväärne saavutus, kõneledes siinse piirkonna linnurikkusest.

Kergema raskusastme võistkonnad vaatlesid kokku 122 liiki, raskema raskusastme võistkonnad, aga 131. Ässasid oli rallil 12 ehk liike, mida vaadeldi vaid ühe võistkonna poolt:


Birding Haapsalu (suurrüdi, aed-roolind, suurnokk-vint)

Kukeke (aul, järvekaur, mustvaeras, rabapistrik, valgeselg-kirjurähn, hoburästas, võsaraat, leevike, urvalind).


Korraldajad tänavad kõiki rallil osalenud võistkondi. Eriline tänu kuulub Janno Pikkatile, kes lõi võistluse rakenduse, mis võimaldas liike sisestada ja võistkondade skoore jälgida lausa reaalajas. 

Loe lisaks

Maikuus toimub linnuralli "Bird race Haapsalu"

Läänemaa linnumessi raames on kõigil linnusõpradel võimalik osa võtta Birding Haapsalu poolt korraldatavast sõbralikust linnuvaatlusvõistlusest „Bird race Haapsalu”, mis toimub laupäeval, 19. mail. 
Erinevalt teistest Eestis toimuvatest linnurallidest on antud rallil võistkondade eesmärgiks jõuda võimalikult kiiresti kindla linnuliikide arvuni. Kohatud liikide üles märkimine toimub spetsiaalselt võistluse jaoks loodud nutirakenduses. Selle abil on võimalik reaalajas jälgida nii enda kui ka teiste meeskondade hetkeseisu.

Linnurallil „Bird race Haapsalu“ saab osaleda kahes erinevas raskusastmes, mis võimaldab end proovile panna nii väiksema kui ka suurema kogemusega linnusõpradel. Üritusest on oodatud osa võtma kõik linnusõbrad nii Eestist kui kaugemalt.
Linnuralli alaks on Haapsalu linn oma praeguste haldusüksuse piiridega (varasema haldusjaotuse järgi Haapsalu linn koos Ridala vallaga).
Ralli kestab 7 tundi (5.00-12.00).
Linnuralli kokkuvõtted ja autasustamine toimub Haeska linnutorni juures 19. mail kell 14.00.

Võistlusest osavõtmiseks on vaja moodustada 2-5 liikmeline võistkond ning end hiljemalt 1. maiks registeerida, e-posti teel: birdinghaapsalu@gmail.com .
Samal aadressil võib julgesti ühendust võtta ka kõigi linnurallit puudutavate küsimustega.

Rallist osavõtutasu, 15 eurot meeskonna kohta, läheb korraldusega seotud kulude katteks.

Ralli toimumisaeg: laupäev, 19. mai. Kell 5.00-12.00

Ralli ala: Haapsalu linn, 2017.a oktoobrist kehtima hakanud piiridega.

Reeglid:

1. Iga võistkond peab osalemiseks end eelnevalt registreerima, teatades oma võistkonna suuruse, võistkonna ja osalejate nimed ning raskusastme, milles soovitakse osa võtta.

2. Võistkonna suuruseks võib olla 2-5 liiget.

3. Elektrooniliste vahendite kasutamine lindude peibutamiseks on keelatud. Isetehtud hääled (näiteks vilistamine) on lubatud. 

4. Liik läheb kirja kui selle määrangus ollakse täiesti kindlad ning seda on näinud või kuulnud üle poole võistkonna liikmetest (2-st 2, 3-st 2, 4-st 3 jne.)

5. Ralli võitjaks kergemas raskusastmes osutub võistkond, kes esimesena suudab registreerida 60 linnuliiki. Suurema kogemustega linnuvaatlejate kategoorias pälvib võidu meeskond, kes suudab esimena registreerida 120 liiki. Kui ükski võistkondadest ei suuda koguda vastavat liikide arvu, siis võidab võistluse võiskond, kellel on ralli lõpuks – 12.00-ks registreeritud kõige enam linnuliike. Eriauhinnad antakse võistkondadele ka iga kohatud ässa eest – liik, keda ükski teine võistkond ei registreerinud.


Loe lisaks