Haapsalu linnurallil vaadeldi üle 150 liigi

Täna toimus esimene Haapsalu linnuralli „Bird race Haapsalu”. Kokku osales linnurallil 7 võistkonda kahes erinevast raskusastmes. Võistluse piirkonnaks oli Haapsalu oma uute piiridega (s.t. ralli piirkond hõlmas ka endist Ridala valda).


Kergemas raskusastmes tuli leida võimalikult kiiresti 60 linnuliiki, raskemas kategoorias osalenud võistlejad pidid leidma 120 liiki. Ralli algas juba kell 5 varahommikul.

Kergemas raskusastmes sai ülesandega kõige kiiremini hakkama võistkond HFK (Haapsalu Fotoklubi) koosseisus Ave Huugen, Kauro Kuik, Peter Lind, Alari Pajula ja Janne Põlluaas. Neil kulus 60 liigi registreerimiseks kõigest 2 tundi ja 22 minutit. Täpselt kella 8-ks ehk veidi enam kui pool tundi hiljem oli eesmärgini jõudnud ka teise koha saanud võistkond Sinemaa koosseisus Marge Kaljuvee, Marko Paloveer, Kaia Treier ja Criss Uudam. 

Raskemas raskusastmes saavutas esikoha võistkond Kukeke koosseisus Sten Lassmann, Tiiu Tali, Raul Vilk ja Kaarel Võhandu. Võistkonnal kulus 120 linnuliigi leidmiseks veidi vähem kui 5,5 tundi.

Kokku nähti ja kuuldi kõigi võistkondade peale koguni 151 linnuliiki, mis on tuulisevõitu ilma ja ralli piirkonna väiksust arvestade märkimisväärne saavutus, kõneledes siinse piirkonna linnurikkusest.

Kergema raskusastme võistkonnad vaatlesid kokku 122 liiki, raskema raskusastme võistkonnad, aga 131. Ässasid oli rallil 12 ehk liike, mida vaadeldi vaid ühe võistkonna poolt:


Birding Haapsalu (suurrüdi, aed-roolind, suurnokk-vint)

Kukeke (aul, järvekaur, mustvaeras, rabapistrik, valgeselg-kirjurähn, hoburästas, võsaraat, leevike, urvalind).


Korraldajad tänavad kõiki rallil osalenud võistkondi. Eriline tänu kuulub Janno Pikkatile, kes lõi võistluse rakenduse, mis võimaldas liike sisestada ja võistkondade skoore jälgida lausa reaalajas. 

Eelmine
Maikuus toimub linnuralli "Bird race Haapsalu"
Järgmine
Korraldame loodusgiidide koolituse